Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ
Ο θάνατος δεν είναι κάτι επώδυνο. Δεν αλλάζει κάτι από την ηθική και νοητική φύση του ανθρώπου, απλά είναι το "πέρασμα" από ένα κόσμο σε έναν άλλον και το μόνο που χάνουν οι άνθρωποι είναι το φυσικό τους Σώμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: