Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

ΣΤΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 11


Γράφει ο Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Στην Αριθμολογία, ο αριθμός 11 υπολογίζεται ως 2 και επίσης μετριέται ως 11, χαίρει ιδιαίτερης προσοχής, έτσι και στη ζωή τα άτομα 11 προσελκύουν και κατορθώνουν να αποσπάσουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο αριθμός 11 λέγεται μυστικός, γιατί όσοι τον έχουν, κατέχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο να νιώθουν κραδασμούς και να βλέπουν πνεύματα.
Ο αριθμός 11 θεωρείται ιδιαίτερος αριθμός και αποκαλείται μυστικός σε πολλές απόκρυφες παραδόσεις. Οι Βαβυλώνιοι π.χ. αναφέρουν στο μύθο της δημιουργίας τους, το όνομα ΤΙΑΜΑΤ, με τους 11 δαίμονες του Χάους. Στην Ινδουιστική παράδοση, υπάρχουν 11 μορφές ή ενσαρκώσεις του Ρούντρα, του Κύριου της Καταστροφής.
Στο βιβλίο μου «ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΩΝ», δίνω τον μαθηματικό τύπο, όπου το μέσον Χ ενώνει την Γη με τον Ουρανό (σ. 116-119).
Δηλαδή η ενέργεια εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: Χ=Φ.ΓΗ (Όπου Φ=1,618 και Γη το ημερολογιακό έτος 365 ημερών).

Με βάσει των παραπάνω μαθηματικό τύπο υπολογίζουμε τις αντιστοιχίες των ΠΑΡΑΚΑΤΩ ημέρων που είναι άμεσα συνδεδεμένες :
Α) Τότε που έγινε η συναυλία του κ. Παπαθανασίου στις στήλες του Ολυμπίου Διός .
Η εν λόγω ημέρα είναι η 178η του έτους 2001 (28 Ιουνίου). Άρα έχουμε:
Χ1=1,618. 178=277+11=288 (1)
B) Τότε που έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους Πύργους , την 11η Σεμπτεμβρίου του 2001, που είναι η 254η ημέρα του έτους και έχουμε:
Χ2= 1,618.254=400+11=411 (2)
(Σ.Σ: Κάτι ακόμα εδώ : O αριθμό 11= Φ³. Φ²)

H 11η Σεπτεμβρίου είναι η 254η μέρα του χρόνου: 2+5+4 = 11

Ο λόγος των εξισώσεων (1)/(2)=1,42 (3)
Παρατηρούμε ότι ο αριθμός 11 επαναλαμβάνεται και στις δυο περιπτώσεις. Αν τώρα διαιρέσουμε με το 11 τις προηγούμενες τιμές θα έχουμε:
288/11= 26,1 και 411/11= 37,3

Ακόμη αν το 26,1 το διαιρέσουμε με το χρυσό αριθμό Φ =1,618, θα έχουμε:26,1/1,618= 16. Ομοίως αν κάνουμε το ίδιο και με τον αριθμό 37,3, θα έχουμε:37,3/1,618= 23

Το άθροισμα: 37,3+26,1= 63,4, και, αν ο αριθμός 63,4 αν διαιρεθεί με το 1,618 μας δίνει αποτέλεσμα ίσο με τον αριθμό 39,2, όπου μας παραπέμπει στην απόσταση το 10ου Πλανήτη (ΠΛΟΥΤΩΝ).
O αριθμός 63,4 είναι ίσος με την απόσταση της μέσης τιμής του 11ου πλανήτη του /Ηλιακού μας συστήματος (βλ.,ΙΠ.ΔΟΚΟΓΛΟΥ: "Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ", Τόμ Ά, σ. 104).
Η διαφορά των ημερών μεταξύ των δυο γεγονότων που αναφέρθηκαν είναι:
254-178=76
Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό 76 με το αποτέλεσμα της (3), δηλαδή το 1,42 θα έχουμε :
79. 1,42= 107,92 (αριθμό περίπου ίσο με την ανώτερη μέση τιμή της αποστάσεως του 12ου πλανήτη του Ηλιακού μας συστήματος( όπ. π).
Από την λεξαριθμική ανάλυση της ΜΥΘΩΔΙΑΣ, προκύπτει στο σύνολο των αναλογιών ο αριθμό 91,3 στους λεξάριθμους-στίχους που επαναλαμβάνουν μαζί ο ανδρικός και γυναικείος χορός, και έχουν άμεση σχέση με τους προαναφερθέντες πλανήτες και τις αποστάσεις τους (βλ, http://iokh.blogspot.com/Παρασκευή,
22 Ιανουαρίου 2010
/ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΘΩΔΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Β)
.

Συγκεκριμένα αν αφαιρέσουμε τον αριθμό 108(ανώτερη απόσταση του 12ου) από τον αριθμό 91,3, θα έχουμε : 108-91,3 = 16.5
Ενώ αν αφαιρέσουμε τον αριθμό 91,3 από τον αριθμό 68(ανώτερη απόσταση του 11ου), θα έχουμε: 91,3-68= 23,3. Δηλαδή οι τιμές 23 και 16 επιβεβαιώνονται ξανά, που είναι το άθροισμα των λόγων της ΜΥΘΩΔΙΑΣ, όπως προκύπτουν από τους στίχους που εκφωνούνται χωριστά μεταξύ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΧΟΡΟΥ (βλ.,στο http://iokh.blogspot.com/Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010
/ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΘΩΔΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α).

Δεν υπάρχουν σχόλια: