Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Μαρτυρία


"...Λόγω της συμμετοχής μου στις μυστικές υπηρεσίες της ελλάδος, εκ των πραγμάτων είχα μια μικρή δύνατότητα θέασης σε γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ της βάσης της Νέας Μάκρης και του Πεντελικού Όρους, με σημείο αναφοράς την λεγόμενη σπηλιά του Νταβέλι.
Ο συγκεκριμένος χώρος για ένα μέγαλο διάστημα είχε αποτελέσει χώρος του ΝΑΤΟ, και δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση στο κοινό.
Εκείνο που είχα αντιληφθεί με βεβαιότητα ήταν ότι γίνοταν πειράματα που αφορούσαν την διάσπαση του χωροχρόνου .
Προσωπικά όσον αφορά την σπηλιά του Νταβέλι μπορώ να πω ότι είδα μορφές εντός του ελεγχόμενου χώρου από το ΝΑΤΟ, οι οποίες δεν θα έπρεπε να βρίσκονται κανονικά εκεί.
Συγκεκριμένα εμφανίστηκαν ζώα της προιστορικής εποχής σαν σε προβολή τρισδιάστατης εικόνας, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ίσως ήταν η διάσπαση του χωροχρόνου.
Το τελευταίο βασίζεται στην αρχή ότι : H ενέργεια δεν καταστρέφεται, αλλά μεταβάλλεται.