Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΥΘΩΔΙΑΟι στίχοι:

Ανδρικός χορός
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΡΟ ΤΑ
ΖΙ ΤΟ ΣΙ Ε ΛΑ
ΔΙ Α ΣΙ ΘΕ ΕΜΟΥ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΟΜΕΝ ΣΙ


ΖΙ ΤΕ ΟΣ ΕΝ ΖΙ ΘΕ ΟΣ
Ε ΖΙ ΤΕ ΟΣ
ΔΙΑΣ ΙΠΕ ΔΙ
ΖΙ ΤΟ ΤΕ ΤΙΝ ΜΙ ΤΕ ΡΑ ΘΕΕ
ΜΕΝ ΤΕ ΤΟΥ ΔΙΑ ΙΜΕΝ
ΜΟΝΙ ΤΕ ΤΟΥ ΔΙΑ ΙΜΕΝ
ΠΕ ΖΕΥ ΠΕ ΔΙ
ΠΕ ΔΙ ΠΕ
ΔΕ Ο ΜΕ ΝΙ Α ΡΧΟ
ΝΤΟΝ ΣΙ
ΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΔΙ ΔΙ


Γυναικείος Χορός


ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΛΑΣ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΔΙ Α ΤΕ ΤΙΝ ΜΙ ΤΕ ΡΑ Ε ΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: