Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Το νερό καλύπτει περίπου το 72% του πλανήτη μας, αλλά και το ανθρώπινο σώμα περιέχει  περίπου κατά 72% νερό. Το νερό πάλι συνδέει τον ανθρώπινο παράγοντα με τους Κοσμικούς Νόμους, διαμέσου της αναπνοής, των καρδιακών παλμών και της κυκλοφορίας του αίματος. Η ανθρώπινη καρδιά χτυπά κατά μέσο όρο περίπου 72 φορές το λεπτό, διοχετεύοντας την ζωτική ενέργεια στο σώμα.
Ο Θαλής θεωρούσε ως πρώτη ουσία όλων των όντων το νερό. Ενώ ο Αρχέλαος ο γιος του Απολλοδώρου και δάσκαλος του Σωκράτη, ισχυρίζετο ότι: 
"...  Το νερό από τη θερμότητα, όσο πηγαίνει προς τα κάτω  λόγω της πυρώδους συστάσεως του, δημιουργεί Γη, δηλαδή στερεά σώματα. Ενώ καθόσον διαστέλλεται και περιρρέει, γεννά αέρα.
 Δι' αυτό, η Γη  συγκρατείται από τον αέρα, ο δε αέρας από την  κύκλωσιν εκ μέρους του πυρός..."
Το νερό της βροχής παίρνοντας τον ουράνιο ηλεκτρομαγνητισμό κι από το έδαφος τις διάφορες μεταλλικές ουσίες, οδηγείται στις ιαματικές πηγές του πλανήτη. Οι ποσότητες αυτές συναντούν τα υπόγεια νερά, που μεταφέρουν τον γήινο ηλεκρομαγνητισμό, διαμορφώνοντας τα λεγόμενα τελλουρικά ρεύματα.
 Τα τελλουρικά ρεύματα  φθάνουν σταδιακά στους Ομφάλιους Λίθους, όπου από τα πανάρχαια χρόνια έχουν στηθεί  Αρχαίοι ναοί, Μεγαλιθικά, Πυραμίδες κ.ά. 
Πρόκειται για έναν Παγκόσμιο Λαβύρινθο του Γεωδαιτικού Συστήματος, που συνδέονται οι γήινες και ουράνιες δυνάμεις  μεταξύ τους, με διαφορετικά κέντρα διαφορετικής αξίας και, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι τιμές των τελλουρικών παλμών μεγιστοποιούνται αποκτώντας ιδιαίτερη αξία.
 Τότε, λοιπόν οι Κοσμικές ακτινοβολίες μεγιστοποιούνται στους αντίστοιχους τόπους Δύναμεις, ανοίγοντας Πύλες που ενώνουν την Γη με τον αόρατο κόσμο...

(Περισσότερα διαβάστε στο βιβλίο μου : "ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΩΝ" σελ 51-56, στο κεφ.:
" Ο Ήλιος του Μεσονυχτίου" )

Δεν υπάρχουν σχόλια: