Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Η ΟΛΥΜΠΙΑ θΕΑ ΑθΗΝΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣΣτις  15 Φεβρουαρίου 2013, ένα φυσικό αντικείμενο εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Ρωσίας.
Το τερματικό τμήμα της έκρηξης  πιθανόν συνέβη σχεδόν άμεσα πάνω Τσελιάμπινσκ.
Η "ΟΜΑΣ ΙΩΚΗ", σκοπίμως κρατoύσε ως σήμερον σιγή ιχθύος ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΥΤΑ, που φυσικά δεν έλαβαν χώρα μόνον εις την Ρωσίαν. Ωστόσο έχουμε καθήκον σε τούτο το οριακά χρονικόν σημείον να παραθέσουμε τις κάτωθι κωδικοποιημένες ισοψηφίες εις το κοινόν:

ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ = ΑθΗΝΑ ΚΑθΟΔΗΓΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4334

ΚΟΜΗΤΗΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ = Η ΟΛΥΜΠΙΑ θΕΑ ΑθΗΝΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ = 2610

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ : ο αριθμός 2610= 870 χ 3 , η ισότης εδώ παραπέμπει εις γεωμετρικόν σχήμα ισοπλεύρου τριγώνου με πλευρές 870
Λεξαριθμικά ο αριθμός 870 = Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ

"Ομάς Ιωκή"

Δεν υπάρχουν σχόλια: