Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑΗ αρχή του κακού παρέσυρε μεγάλο αριθμό πλανητών με αποτέλεσμα την πτώση στο πλανήτη Γη των έκπτωτων αγγέλων.
Για εκατομμύρια χρόνια το κακό αυτό έλεγχε τον κόσμο τούτο. Κάτω από αυτήν την αρχή ήσαν οι μαύροι μάγοι που εκτελούσαν τα μαύρα έργα τους .Ωστόσο μετά την παρέμβαση της θέας του Φωτός οι μαύροι μάγοι εξοντώθηκαν ,και μόνο σκεπτομορφές αυτών παρέμειναν δημιουργώντας μαύρες τρύπες για καταστροφές.
Στην συνέχεια κατήλθαν στο πλανήτη υπάρξεις , που σκοπό είχαν να εξελιχθούν πνευματικά .Πέραν αυτού οι υπάρξεις εκείνες είχαν υψηλή νοημοσύνη και άρχισαν να ελέγχουν το D.N.A , με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν τεχνικές μορφές και σώματα που στερούνταν της θεικής συνείδησης.Τέτοια δημιουργήματα ήσαν οι κύκλωπες ,οι τιτάνες, οι γίγαντες.
Σήμερα οι σκεπτομορφές αυτών υπάρχουν στο ψυχικό και αστρικό κόσμο. Δυστυχώς αυτές τις σκεπτομορφές τις ενεργοποιούν οι ιδέες και οι πράξεις των ανθρώπων. Έτσι με κατάλληλη τελετουργία , γίνονται επικλήσεις κακών δυνάμεων και σκεπτομορφές αυτών που με την δυνατότητα του κάθε μάγου υλοποιούνται (Όλα τα παραπάνω είναι γραμμένα στους κυλίνδρους του Λούξορ).
Το θέμα των σκεπτομορφών είναι πολύ μεγάλο βέβαια όμως πρέπει να τονίσουμε την ευθύνη μας για την δημιουργία αρνητικών σκεπτομορφών που είναι πηγή αρνητικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή είναι νοήμων και αόρατη ραδιοβολείται από τους ανθρώπους μέσω των κακών σκέψεων και πράξεων .Κατόπιν εκτοξεύεται από εμάς ως νέφος στην ατμόσφαιρα και με το νόμο της έλξης αποκτά νέες δυνάμεις από άλλους φορείς της ίδιας κραδασμικότητας ,αυξάνοντας σε μέγεθος και ισχύ επισκιάζοντας τόπους και άτομα μεμονωμένα που έχουν όμοιους κραδασμούς. Η εξέλιξη του πλανήτη κατά ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την επιρροή των σκεπτομορφών, με την ένταση και την κατεύθυνση που διαθέτουν,διευθύνουν την περίοδο αυτή την πραγματική εξέλιξη του πλανήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: